MOVE Week Start

  • 0 DAYS
  • 0 HOURS
  • 0 MIN
  • 0 SEC
22.05. - 28.05.2023
#MOVEWeek
Anname hoogu liikumisharrastusele!
Registreeru
liikumisagendiks

Mis on rahvusvaheline liikumisnädal MOVE Week?

MOVE Week on iga-aastane üle-euroopaline sündmus. See on lahutamatu "NowWeMOVE" kampaania osa.
38 Riigid
2,941 Linnad
6,117 Liikumisagendid
14,105 Sündmused
3,444,930 Osalejad

Rahvusvahelisest liikumisnädalast "MOVE Week" ja NowWeMOVE kampaaniast

Rahvusvaheline liikumisnädal MOVE Week on iga-aastane üleeuroopaline sündmus, mis on lahutamatu osa NowWeMOVE kampaaniast. Liikumisnädal toimub sel aastal 21.- 27.  september.  MOVE Weeki eesmärk on üleeuroopaliselt rõhutada  liikumisharrastuse kasulikkust. Kutsume üles erineva taustaga aktiviste (keda nimetame liikumisagentideks) propageerima liikumisharrastust, organiseerides tervisespordi sündmusi – nii traditsioonilisi kui ka esmakordseid.

MOVE Weeki ja NowWeMOVE kampaaniat koordineerib Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit (International Sport and Culture Association– ISCA) koostöös Euroopa Jalgratturite Liiduga (European Cyclists’ Federation – ECF). MOVE Weeki toetab Euroopa Liit. Eesti-poolne korraldaja on Eestimaa Spordiliit JÕUD. MOVE Week Eesti suurtoetaja on Coca- Cola.

Iga inimene peaks liikuma vähemalt 30 minutit järjest kaks korda nädalas. Südame- ja veresoonkonnahaigused (SVH) on Eestis surmapõhjus number üks. Märkimisväärset kahju rahva tervisele, samuti ka majandusele tervikuna, avaldab eelkõige suremus SVH-sse enne 65. eluaastat. Eesti on nendesse haigustesse suremuselt juhtpositsioonil nii Euroopas kui kogu maailmas. Just vähene liikumine on üks peamistest südamehaiguste riskiteguritest. TNS Emor i 2014. aasta augusti lõpu uuring näitab, et regulaarselt ehk vähemalt kaks korda nädalas tegeleb liikumisharrastusega 42% Eesti elanikest. (Põhjamaades küündib see näitaja üle 60% - Eurobarometer 2014). MOVE Weeki Eesti-poolsed korraldajad on võtnud Põhjamaad liikumisaktiivsuse suhtes eeskujuks ning töötavad selle nimel, et viia Eesti näitajad naabrite tasemele. Organisatsioonid seda üksi ei suuda – selleks on vaja treenerite, juhendajate, kogukonna juhtide, õpetajate ja kõigi teiste abi, kes on ümbritsevatele inimestele eeskujuks ning kes juba eelnevalt peavad lugu liikumisharrastuse tervistavast mõjust.

Liitudes rahvusvahelise liikumisnädalaga, rõhutad liikumisharrastuse tähtsust ning aitad seda mõtet koos meiega eestlasteni kanda.

MOVE Week on avatud kõigile, kes soovivad olla füüsiliselt aktiivsed või  teisi liikumisharrastuse juurde tuua. MOVE Weeki ajal, terve nädala jooksul, leiavad aset tuhanded tervisespordisündmused üle Euroopa. Nende hulgas avatud uste päevad kohalikes spordiklubides, kepikõnni üritused, rahvajooksud, jalgrattaretked, tänava-, kooli-, firmaspordi sündmused või näiteks tegevused puuetega inimestele. Ühtlasi võib ka sündmuse suurus varieeruda, need võivad olla korraldatud kohalikul kuni suurlinna tasandini välja. MOVE Week külvab liikumisrõõmu ja toob inimesed tervisespordi juurde. Kui sündmus toob inimesed liikumisharrastuse juurde, siis sellest piisab, et ühineda MOVE Weekiga.

Liikumisnädala läbiviimine on kahe juhtiva organisatsiooni (ISCA ja ECF), nende partnerite, toetavate organisatsioonide, ühe pea- ning mitme riikliku koordinaatori ja sadade liikumisagentide ühine pingutus. ISCA, ECF ja nende partnerid tagavad kampaania raamistiku, abivahendid ja juhised, et innustada aktiivseid spordiorganisaatoreid korraldama MOVE Weeki sündmusi.  Kohalikud spordiaktivistid ehk liikumisagendid on need, kes plaanivad, reklaamivad ja viivad sündmusi ellu.

Liikumisagendid on rahvusvahelise liikumisnädala MOVE Weeki tähed. Ilma nendeta liikumisnädalat ei toimuks. Liikumisagent võib olla organisatsioon, kohalik spordiklubi, kool, ülikool, vabatahtlike rühm, ettevõte, omavalitsus/linn või üksikisik, kes organiseerib tervisespordisündmuse liikumisnädala egiidi all. Liikumisagendi enese otsustada on tema korraldatava sündmuse toimumiskoht ja tüüp, sündmuse registreerimine estonia.moveweek.eu lehel, meeskonna koordineerimine, sündmuse reklaam ja elluviimine.

Liikumisagendiks olemine toimub vabatahtlikkuse alusel. Juhendid, inspiratsioonimaterjalid ja postrid, flaierid, bännerid, kujundused on  saadaval MOVE Weeki kodulehel, et teha liikumisagentide sündmuse korraldamine võimalikult lihtsaks ja meeldejäävaks. Veel enam – igale riigile on tagatud teatud koguses ürituse korraldamiseks vajalikke materjale (T-särke, käepaelu, bännereid jms). Esimesed 100 Eesti registreerujat saavad stardipaketi. 100 registreeruja piiri ületamisel teeb korraldaja materjalide jagamisel valikuid lähtuvalt sündmuse sisust.

MOVE Weeki Partnerid
Aastaks 2020 veel 100 miljonit eurooplast liikumisharrastuse juurde